logo_uz_gent_neg.png
info-icoon.png

Colofon UZ Letters driemaandelijks medisch-wetenschappelijk magazine van het Universitair Ziekenhuis Gent | Hoofdredacteur prof. dr. Steven Weyers | Redactiecoördinatie Marie-Laure Solie, T 09 332 46 47, communicatie@uzgent.be | Advertenties Tony De Clercq, T 09 349 69 64, tony@media-surplus.be | Fotografie Philip Vanoutrive, Christophe Vander Eecken, Thomas Verfaille | Illustraties Elise Buntinx | Concept, redactie en realisatie Jansen & Janssen Creative Content, T 09 267 64 60, www.jaja.be | V.U. Steven Weyers, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent | De inhoud van de advertenties valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van het UZ Gent

De redactie voor deze editie werd afgesloten op 28 mei 2021.

edito

Licht, letterlijk en figuurlijk, daar snakken we de voorbije weken en maanden met zijn allen naar. Het figuurlijke licht aan het einde van de tunnel na meer dan een jaar coronaleed, maar ook letterlijk, het zonlicht na een donkere winter en een lente die meer op een herfst leek. In dit nummer gaan we dieper in op nieuwe therapieën en inzichten die hoop geven voor onze patiënten.

Luxturna is een gentherapie die kan worden ingezet bij Leber congenitale amaurosis. Als eerste in België biedt de dienst Oogheelkunde van ons ziekenhuis die revolutionaire behandeling aan en daarmee geven we mensen met die zeldzame netvliesaandoening letterlijk weer licht in de ogen. Mensen met ernstig hartfalen kunnen in ons ziekenhuis al 30 jaar terecht voor een harttransplantatie: tijd voor een terugblik en ook een blik vooruit. Zo neemt het belang van een steunhart toe, vanaf 1 juli zal het gebruik ervan ook terugbetaald worden als het een definitieve oplossing is.

Mensen met slaapapneu hebben niet alleen last van snurken maar ze lopen ook risico op een groot aantal andere gezondheidsproblemen. In samenwerking met het UZA biedt het UZ Gent hen sinds kort de mogelijkheid om een tongzenuwsimulator te laten inplanten. Goed nieuws voor die patiënten én hun partner! Een plexus brachialisletsel is een zeldzaam maar ernstig invaliderend perifeer zenuwletsel dat kan ontstaan bij een bevalling. Dr. Ruth Van der Looven deelt drie belangrijke inzichten die ze ontdekte tijdens haar doctoraatsonderzoek. Zo zou neuromodulatie door middel van virtual reality belangrijk kunnen zijn in de prognose van dit zenuwletsel. 

Verder in dit nummer hebben we ook nog aandacht voor de diagnostiek en aanpak van depressie en lage rugpijn, twee veel voorkomende aandoeningen met een enorme impact op zowel de maatschappij als de gezondheidszorg.

Veel leesplezier!

Lux

'Dankzij gentherapie geven we mensen met de zeldzame netvliesaandoening Leber congenitale amaurosis letterlijk weer licht in de ogen.'
uzl-102-04.png

Prof. dr. Steven Weyers, hoofdredacteur

coverbeeld
uzl-147bladtitel.png
Volg ons

 ‘Baby’s denken met hun handen’

img_6266_handtekening...
radiologie_cover_mobi...
INHOUD
info-icoon.png

De redactie voor deze editie werd afgesloten op 28 mei 2021.

Colofon UZ Letters driemaandelijks medisch-wetenschappelijk magazine van het Universitair Ziekenhuis Gent | Hoofdredacteur prof. dr. Steven Weyers | Redactiecoördinatie Marie-Laure Solie, T 09 332 46 47, communicatie@uzgent.be | Advertenties Tony De Clercq, T 09 349 69 64, tony@media-surplus.be | Fotografie Philip Vanoutrive, Christophe Vander Eecken, Thomas Verfaille | Illustraties Elise Buntinx | Concept, redactie en realisatie Jansen & Janssen Creative Content, T 09 267 64 60, www.jaja.be | V.U. Steven Weyers, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent | De inhoud van de advertenties valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van het UZ Gent

Volg ons
uzl-147bladtitel.png
edito

Licht, letterlijk en figuurlijk, daar snakken we de voorbije weken en maanden met zijn allen naar. Het figuurlijke licht aan het einde van de tunnel na meer dan een jaar coronaleed, maar ook letterlijk, het zonlicht na een donkere winter en een lente die meer op een herfst leek. In dit nummer gaan we dieper in op nieuwe therapieën en inzichten die hoop geven voor onze patiënten.

Luxturna is een gentherapie die kan worden ingezet bij Leber congenitale amaurosis. Als eerste in België biedt de dienst Oogheelkunde van ons ziekenhuis die revolutionaire behandeling aan en daarmee geven we mensen met die zeldzame netvliesaandoening letterlijk weer licht in de ogen. Mensen met ernstig hartfalen kunnen in ons ziekenhuis al 30 jaar terecht voor een harttransplantatie: tijd voor een terugblik en ook een blik vooruit. Zo neemt het belang van een steunhart toe, vanaf 1 juli zal het gebruik ervan ook terugbetaald worden als het een definitieve oplossing is.

Mensen met slaapapneu hebben niet alleen last van snurken maar ze lopen ook risico op een groot aantal andere gezondheidsproblemen. In samenwerking met het UZA biedt het UZ Gent hen sinds kort de mogelijkheid om een tongzenuwsimulator te laten inplanten. Goed nieuws voor die patiënten én hun partner! Een plexus brachialisletsel is een zeldzaam maar ernstig invaliderend perifeer zenuwletsel dat kan ontstaan bij een bevalling. Dr. Ruth Van der Looven deelt drie belangrijke inzichten die ze ontdekte tijdens haar doctoraatsonderzoek. Zo zou neuromodulatie door middel van virtual reality belangrijk kunnen zijn in de prognose van dit zenuwletsel. 

Verder in dit nummer hebben we ook nog aandacht voor de diagnostiek en aanpak van depressie en lage rugpijn, twee veel voorkomende aandoeningen met een enorme impact op zowel de maatschappij als de gezondheidszorg.

Veel leesplezier!

Lux

Prof. dr. Steven Weyers, hoofdredacteur

Foto dr Steven Weyers

Lees het vakblad UZ Letters

Blijf bij over medisch-wetenschappelijke innovaties en updates voor verwijzers van het UZ Gent. Op deze pagina vind je een overzicht van alle edities vanaf 2018.
Volledig scherm