Van diagnose tot ingreep

Volg ons

Prof. dr. Steven Weyers, hoofdredacteur

'Ons ziekenhuis wil excellente, toegankelijke en betaalbare zorg
aanbieden in alle levensfasen.'
Levenslange zorg

Ons ziekenhuis wil excellente, toegankelijke en betaalbare zorg aanbieden in alle levensfasen – van (pre)conceptie tot palliatie – in open en structureel overleg met de patiënt en de naasten. In dit nummer zetten we daarvan een aantal concrete voorbeelden in de kijker. 

Zo onderzocht de COMPAS-studie, op vraag van de overheid, hoe we de palliatieve zorg in de toekomst nog beter kunnen organiseren. Daaruit blijkt o.a. dat de focus vroeger te veel lag op harde randvoorwaarden en te weinig op zachte elementen, zoals een gedeelde visie en een kader van normen en waarden. 

Aan de andere kant van het spectrum hebben we aandacht voor het zorgtraject foetale echocardiografie. Wanneer een congenitale hartafwijking wordt vermoed, stippelen de gynaecoloog, de kindercardioloog de neonatoloog en zo nodig ook de hartchirurg het verdere verloop uit, multidisciplinair. Daarbij is een eerlijke en open communicatie met de toekomstige ouders cruciaal. 

Ook cytomegalovirus (CMV) kan ernstige congenitale afwijkingen veroorzaken. Uit het doctoraatsonderzoek van dr. Annelies Keymeulen, gebaseerd op het Vlaamse CMV-register (de grootste cohorte wereldwijd), blijkt o.a. dat foetale echografie minder sensitief is dan MRI in de opsporing van dergelijke afwijkingen en dat goede prenatale counseling belangrijk blijft. 

Om nog bereikbaarder te zijn, hebben we – in samenwerking met de Gentse huisartsenverenigingen en het Gents Ziekenhuisoverleg – de digitale berichtenstroom van huisartsen en andere verwijzers naar het ziekenhuis geoptimaliseerd. 

Verder in dit nummer: het belang van snelle doorverwijzing bij jongdementie, de hybride aanpak voor vernauwingen (met robotgeassisteerde chirurgie en stenting) van de coronairen en 7 vragen over dwangstoornissen.

Veel leesplezier! 

edito

De redactie voor deze editie werd afgesloten op 26 augustus 2022.

Colofon UZ Letters driemaandelijks medisch-wetenschappelijk magazine van het Universitair Ziekenhuis Gent | Hoofdredacteur prof. dr. Steven Weyers | Redactiecoördinatie Marie-Laure Solie, T 09 332 46 47, communicatie@uzgent.be | Advertenties: Tony De Clercq, T 09 349 69 64, tony@media-surplus.be | Fotografie Jens Mollenvanger, Philip Vanoutrive | Illustraties Elise Buntinx | Concept, redactie en realisatie JaJa Creative Content, T 09 267 64 60, www.jaja.be | V.U. Steven Weyers, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent | De inhoud van de advertenties valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van het UZ Gent

Prof. dr. Steven Weyers, hoofdredacteur

Levenslange zorg

Ons ziekenhuis wil excellente, toegankelijke en betaalbare zorg aanbieden in alle levensfasen – van (pre)conceptie tot palliatie – in open en structureel overleg met de patiënt en de naasten. In dit nummer zetten we daarvan een aantal concrete voorbeelden in de kijker. 

Zo onderzocht de COMPAS-studie, op vraag van de overheid, hoe we de palliatieve zorg in de toekomst nog beter kunnen organiseren. Daaruit blijkt o.a. dat de focus vroeger te veel lag op harde randvoorwaarden en te weinig op zachte elementen, zoals een gedeelde visie en een kader van normen en waarden. 

Aan de andere kant van het spectrum hebben we aandacht voor het zorgtraject foetale echocardiografie. Wanneer een congenitale hartafwijking wordt vermoed, stippelen de gynaecoloog, de kindercardioloog de neonatoloog en zo nodig ook de hartchirurg het verdere verloop uit, multidisciplinair. Daarbij is een eerlijke en open communicatie met de toekomstige ouders cruciaal. 

Ook cytomegalovirus (CMV) kan ernstige congenitale afwijkingen veroorzaken. Uit het doctoraatsonderzoek van dr. Annelies Keymeulen, gebaseerd op het Vlaamse CMV-register (de grootste cohorte wereldwijd), blijkt o.a. dat foetale echografie minder sensitief is dan MRI in de opsporing van dergelijke afwijkingen en dat goede prenatale counseling belangrijk blijft. 

Om nog bereikbaarder te zijn, hebben we – in samenwerking met de Gentse huisartsenverenigingen en het Gents Ziekenhuisoverleg – de digitale berichtenstroom van huisartsen en andere verwijzers naar het ziekenhuis geoptimaliseerd. 

Verder in dit nummer: het belang van snelle doorverwijzing bij jongdementie, de hybride aanpak voor vernauwingen (met robotgeassisteerde chirurgie en stenting) van de coronairen en 7 vragen over dwangstoornissen.

Veel leesplezier! 

edito
Volg ons

Colofon UZ Letters driemaandelijks medisch-wetenschappelijk magazine van het Universitair Ziekenhuis Gent | Hoofdredacteur prof. dr. Steven Weyers | Redactiecoördinatie Marie-Laure Solie, T 09 332 46 47, communicatie@uzgent.be | Advertenties: Tony De Clercq, T 09 349 69 64, tony@media-surplus.be | Fotografie Jens Mollenvanger, Philip Vanoutrive | Illustraties Elise Buntinx | Concept, redactie en realisatie JaJa Creative Content, T 09 267 64 60, www.jaja.be | V.U. Steven Weyers, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent | De inhoud van de advertenties valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van het UZ Gent

De redactie voor deze editie werd afgesloten op 26 augustus 2022.

INHOUD

Lees het vakblad UZ Letters

Blijf bij over medisch-wetenschappelijke innovaties en updates voor verwijzers van het UZ Gent. Op deze pagina vind je een overzicht van alle edities vanaf 2018.
Volledig scherm