‘Tongzenuwstimulator voortaan terugbetaald’
Volg ons

Prof. dr. Steven Weyers, hoofdredacteur

'De ontwikkeling van dendritischecelvaccins blijkt een bijzonder veelbelovende therapievorm voor uitgezaaide longkanker.'
Beloftevolle resultaten

Terwijl op de campus de voorbereidingswerken voor ons nieuwe ziekenhuis in snel tempo vooruitgaan, zien we ook binnen onze huidige muren hoopgevende evoluties. De ontwikkeling van dendritischecelvaccins blijkt een bijzonder veelbelovende therapievorm voor uitgezaaide longkanker. We maken die nieuwe vaccins bovendien in onze eigen Good Manufacturing Practice (GMP) Unit op de campus. Ook veelbelovend is de uitkomst van een grootschalig onderzoek door VIB, KCE, UGent en het UZ Gent. Het toonde aan dat longschade bij ernstige COVID-19 wordt aangewakkerd door Interleukine-6, waardoor we meteen nieuwe therapiepistes in het vizier krijgen.

De opleidingen geneeskunde en tandheelkunde van de UGent zitten enorm in de lift: op 8 jaar tijd is het aantal startende studenten bijna verdubbeld. Dit jaar zijn ze voor het eerst met meer dan 600. Onze studenten blijven over een zeer goede basiskennis beschikken, zo tonen uitstekende scores in de EBMA-toets (European Board of Medical Asssessors, nvdr.) aan. De faculteit doet er alles aan om de opleidingskwaliteit hoog te houden. Op middellange termijn komen er grotere auditoria, op korte termijn herorganiseren we de lessen onder meer door het aantal groepjes voor praktische vaardigheden te vergroten en door een carrouselsysteem waarin studenten 1 dag op de 5 thuisonderwijs volgen.

Verder in dit nummer ook nog aandacht voor een nieuwe behandelingsvorm voor obstructief slaapapneusyndroom, overgewicht bij kinderen, een geoptimaliseerd fast-track–protocol voor knie- en heupprothesen en grensoverschrijdend seksueel gedrag bij 70-plussers.

Veel leesplezier!

edito

De redactie voor deze editie werd afgesloten op 28 november 2023.

Colofon UZ Letters driemaandelijks medisch-wetenschappelijk magazine van het Universitair Ziekenhuis Gent | Hoofdredacteur prof. dr. Steven Weyers | Redactiecoördinatie Marie-Laure Solie, T 09 332 46 47, communicatie@uzgent.be | Advertenties: Tony De Clercq, T 09 349 69 64, tony@media-surplus.be | Fotografie Christophe Vander Eecken, Jens Mollenvanger | Illustraties Elise Buntinx | Concept, redactie en realisatie JaJa.be, T 09 267 64 60 | V.U. Steven Weyers, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent | De inhoud van de advertenties valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van het UZ Gent

Prof. dr. Steven Weyers, hoofdredacteur

Beloftevolle resultaten

Terwijl op de campus de voorbereidingswerken voor ons nieuwe ziekenhuis in snel tempo vooruitgaan, zien we ook binnen onze huidige muren hoopgevende evoluties. De ontwikkeling van dendritischecelvaccins blijkt een bijzonder veelbelovende therapievorm voor uitgezaaide longkanker. We maken die nieuwe vaccins bovendien in onze eigen Good Manufacturing Practice (GMP) Unit op de campus. Ook veelbelovend is de uitkomst van een grootschalig onderzoek door VIB, KCE, UGent en het UZ Gent. Het toonde aan dat longschade bij ernstige COVID-19 wordt aangewakkerd door Interleukine-6, waardoor we meteen nieuwe therapiepistes in het vizier krijgen.

De opleidingen geneeskunde en tandheelkunde van de UGent zitten enorm in de lift: op 8 jaar tijd is het aantal startende studenten bijna verdubbeld. Dit jaar zijn ze voor het eerst met meer dan 600. Onze studenten blijven over een zeer goede basiskennis beschikken, zo tonen uitstekende scores in de EBMA-toets (European Board of Medical Asssessors, nvdr.) aan. De faculteit doet er alles aan om de opleidingskwaliteit hoog te houden. Op middellange termijn komen er grotere auditoria, op korte termijn herorganiseren we de lessen onder meer door het aantal groepjes voor praktische vaardigheden te vergroten en door een carrouselsysteem waarin studenten 1 dag op de 5 thuisonderwijs volgen.

Verder in dit nummer ook nog aandacht voor een nieuwe behandelingsvorm voor obstructief slaapapneusyndroom, overgewicht bij kinderen, een geoptimaliseerd fast-track–protocol voor knie- en heupprothesen en grensoverschrijdend seksueel gedrag bij 70-plussers.

Veel leesplezier!

edito
Volg ons

Colofon UZ Letters driemaandelijks medisch-wetenschappelijk magazine van het Universitair Ziekenhuis Gent | Hoofdredacteur prof. dr. Steven Weyers | Redactiecoördinatie Marie-Laure Solie, T 09 332 46 47, communicatie@uzgent.be | Advertenties: Tony De Clercq, T 09 349 69 64, tony@media-surplus.be | Fotografie Christophe Vander Eecken, Jens Mollenvanger | Illustraties Elise Buntinx | Concept, redactie en realisatie JaJa.be, T 09 267 64 60 | V.U. Steven Weyers, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent | De inhoud van de advertenties valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van het UZ Gent

De redactie voor deze editie werd afgesloten op 28 november 2023.

INHOUD

Lees het vakblad UZ Letters

Blijf bij over medisch-wetenschappelijke innovaties en updates voor verwijzers van het UZ Gent. Op deze pagina vind je een overzicht van alle edities vanaf 2018.
Volledig scherm