‘Scherpere beelden, AI en hoger patiëntencomfort’
Volg ons

Prof. dr. Steven Weyers, hoofdredacteur

'Het toestel levert betere beelden met minder radioactieve straling, mede dankzij het gebruik van AI.'
Beeldvorming

Als universitair ziekenhuis staat ons ziekenhuis op de barricades als het gaat over het bieden van patiëntvriendelijke, veilige en topklinische zorg. Het belang van een correcte beeldvorming, zowel in de letterlijke als in de figuurlijke zin, kan hierbij niet overschat worden. 

Bij medische beeldvorming denken we in eerste instantie aan diagnostische onderzoeken. Uiteraard zijn de beeldkwaliteit en stralingsbelasting hierbij cruciaal. Met het vernieuwen van drie MRI-toestellen kunnen we voortaan uitzonderlijke beeldkwaliteit leveren met kortere scantijden. Bovendien werd ook geïnvesteerd in een digitale PET-CT-scanner, de eerste in zijn soort in België. Het toestel levert betere beelden met minder radioactieve straling, mede dankzij het gebruik van AI. 

Maar ook op therapeutisch vlak speelt beeldvorming een cruciale rol, bijvoorbeeld in de reconstructieve heelkunde. Voor mensen met aangezichtsletsels is het van groot belang dat het defect zo snel mogelijk wordt gecorrigeerd. Als reconstructie met lichaamseigen weefsel niet mogelijk is, moet een toevlucht gezocht worden in een prothese. Dankzij een nieuw behandelprotocol, waarbij verschillende types digitale beeldvorming over elkaar heen worden gelegd, kan een optimaal passende prothese worden gecreëerd en bovendien in een veel kortere tijdspanne dan voorheen.

Ook in beeld in deze editie: meer en meer jongeren krijgen de diagnose van een ontwikkelingsstoornis. Is hier sprake van een reële stijging of eerder een gewijzigde kijk, met een toename van de ‘etikettering’? Een kinder- en jeugdpsychiater, een CLB-arts en een kinderneuroloog gaan erover in dialoog. 

Verder in dit nummer onder andere nog aandacht voor het belang van multidisciplinair tuberculose-overleg, het gebruik van data science in de predictie van vroeggeboorte en een Nationaal Sepsisplan.

Veel leesplezier! 

edito

De redactie voor deze editie werd afgesloten op 04 maart 2024.

Colofon UZ Letters driemaandelijks medisch-wetenschappelijk magazine van het Universitair Ziekenhuis Gent | Hoofdredacteur prof. dr. Steven Weyers | Redactiecoördinatie Marie-Laure Solie, T 09 332 46 47, communicatie@uzgent.be | Advertenties Tony De Clercq, T 09 349 69 64, tony@media-surplus.be | Fotografie Christophe Vander Eecken, Jens Mollenvanger | Illustraties Elise Buntinx | Concept, redactie en realisatie JaJa.be, T 09 267 64 60, www.jaja.be | V.U. Steven Weyers, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent | De inhoud van de advertenties valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van het UZ Gent

Prof. dr. Steven Weyers, hoofdredacteur

Beeldvorming

Als universitair ziekenhuis staat ons ziekenhuis op de barricades als het gaat over het bieden van patiëntvriendelijke, veilige en topklinische zorg. Het belang van een correcte beeldvorming, zowel in de letterlijke als in de figuurlijke zin, kan hierbij niet overschat worden. 

Bij medische beeldvorming denken we in eerste instantie aan diagnostische onderzoeken. Uiteraard zijn de beeldkwaliteit en stralingsbelasting hierbij cruciaal. Met het vernieuwen van drie MRI-toestellen kunnen we voortaan uitzonderlijke beeldkwaliteit leveren met kortere scantijden. Bovendien werd ook geïnvesteerd in een digitale PET-CT-scanner, de eerste in zijn soort in België. Het toestel levert betere beelden met minder radioactieve straling, mede dankzij het gebruik van AI. 

Maar ook op therapeutisch vlak speelt beeldvorming een cruciale rol, bijvoorbeeld in de reconstructieve heelkunde. Voor mensen met aangezichtsletsels is het van groot belang dat het defect zo snel mogelijk wordt gecorrigeerd. Als reconstructie met lichaamseigen weefsel niet mogelijk is, moet een toevlucht gezocht worden in een prothese. Dankzij een nieuw behandelprotocol, waarbij verschillende types digitale beeldvorming over elkaar heen worden gelegd, kan een optimaal passende prothese worden gecreëerd en bovendien in een veel kortere tijdspanne dan voorheen.

Ook in beeld in deze editie: meer en meer jongeren krijgen de diagnose van een ontwikkelingsstoornis. Is hier sprake van een reële stijging of eerder een gewijzigde kijk, met een toename van de ‘etikettering’? Een kinder- en jeugdpsychiater, een CLB-arts en een kinderneuroloog gaan erover in dialoog. 

Verder in dit nummer onder andere nog aandacht voor het belang van multidisciplinair tuberculose-overleg, het gebruik van data science in de predictie van vroeggeboorte en een Nationaal Sepsisplan.

Veel leesplezier! 

edito
Volg ons

Colofon UZ Letters driemaandelijks medisch-wetenschappelijk magazine van het Universitair Ziekenhuis Gent | Hoofdredacteur prof. dr. Steven Weyers | Redactiecoördinatie Marie-Laure Solie, T 09 332 46 47, communicatie@uzgent.be | Advertenties Tony De Clercq, T 09 349 69 64, tony@media-surplus.be | Fotografie Christophe Vander Eecken, Jens Mollenvanger | Illustraties Elise Buntinx | Concept, redactie en realisatie JaJa.be, T 09 267 64 60, www.jaja.be | V.U. Steven Weyers, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent | De inhoud van de advertenties valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van het UZ Gent

De redactie voor deze editie werd afgesloten op 04 maart 2024.

INHOUD

Lees het vakblad UZ Letters

Blijf bij over medisch-wetenschappelijke innovaties en updates voor verwijzers van het UZ Gent. Op deze pagina vind je een overzicht van alle edities vanaf 2018.
Volledig scherm