‘Niet alleen over,
maar ook mét het kind’

Colofon UZ Letters driemaandelijks medisch-wetenschappelijk magazine van het Universitair Ziekenhuis Gent | Hoofdredacteur prof. dr. Steven Weyers | Redactiecoördinatie Marie-Laure Solie, T 09 332 46 47, communicatie@uzgent.be | Advertenties Tony De Clercq, T 09 349 69 64, tony@media-surplus.be | Fotografie Philip Vanoutrive, Christophe Vander Eecken, Thomas Verfaille | Illustraties Elise Buntinx | Concept, redactie en realisatie Jansen & Janssen Creative Content, T 09 267 64 60, www.jaja.be | V.U. Steven Weyers, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent | De inhoud van de advertenties valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van het UZ Gent

De redactie voor deze editie werd afgesloten op 26 november 2021.

Prof. dr. Steven Weyers, hoofdredacteur

'Heldere en empathische communicatie op maat van je gesprekspartner is cruciaal.'
Communicatie op maat  

Zorgverleners van vandaag worden geacht verschillende skills te beheersen: de technische en intellectuele expertise die past bij hun vakgebied, een flinke portie empathie in de omgang met patiënten, familie en collega’s, de nodige draagkracht om – ook in moeilijke omstandigheden – te blijven gaan én uitstekende communicatieve vaardigheden. Zeker nu de zorg meer en meer patiëntgericht is, wordt communicatie op maat almaar belangrijker. 

In het Kankercentrum, bijvoorbeeld. Voor een optimaal zorgtraject moeten zowel de patiënt, zijn omgeving als de verwijzers – niet in het minst de huisarts – correct en tijdig worden ingelicht. Extramurale partners zoals patiëntenverenigingen en thuiszorg, spelen daarbij ook een belangrijke rol. 

Binnen het Traumacentrum wordt er dankzij -closed-loop-
 communication
efficiënt en ondubbelzinnig gecommuniceerd. Dat is cruciaal om bij ernstige polytraumata het zorgtraject van de patiënt zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

De zorg voor kinderen met een aangeboren defect van de lip, kaak en/of het verhemelte begint reeds in utero. Ook hier is heldere en empathische communicatie, op maat van de gesprekspartner, cruciaal, zoals de ouders inlichten bij de eerste diagnose na de echografie, de mondzorg aanleren aan een kind van twee en een esthetische correctie uitleggen aan een tiener. Het schisisteam overlegt continu, zowel intern als met de familie, en coördineert de zorg zo efficiënt mogelijk. 

Prof. dr. Catharine Vander Linden, revalidatiearts, vat het belang van heldere communicatie voor de patiënt treffend samen: ‘Alleen als patiënten je goed begrijpen en zich als individu aangesproken voelen, nemen ze hun herstel zelf in handen’.

Verder hebben we in dit nummer ook nog aandacht voor, onder meer, eetstoornissen, het stigma dat nog steeds zwaar weegt op hiv en de oprichting van de Ghent Health Academy for Lifelong Learning (GHALL). 

Veel leesplezier!

edito
Volg ons
INHOUD

De redactie voor deze editie werd afgesloten op 26 november 2021.

Colofon UZ Letters driemaandelijks medisch-wetenschappelijk magazine van het Universitair Ziekenhuis Gent | Hoofdredacteur prof. dr. Steven Weyers | Redactiecoördinatie Marie-Laure Solie, T 09 332 46 47, communicatie@uzgent.be | Advertenties Tony De Clercq, T 09 349 69 64, tony@media-surplus.be | Fotografie Philip Vanoutrive, Christophe Vander Eecken, Thomas Verfaille | Illustraties Elise Buntinx | Concept, redactie en realisatie Jansen & Janssen Creative Content, T 09 267 64 60, www.jaja.be | V.U. Steven Weyers, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent | De inhoud van de advertenties valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van het UZ Gent

Volg ons

Prof. dr. Steven Weyers, hoofdredacteur

Communicatie op maat  

Zorgverleners van vandaag worden geacht verschillende skills te beheersen: de technische en intellectuele expertise die past bij hun vakgebied, een flinke portie empathie in de omgang met patiënten, familie en collega’s, de nodige draagkracht om – ook in moeilijke omstandigheden – te blijven gaan én uitstekende communicatieve vaardigheden. Zeker nu de zorg meer en meer patiëntgericht is, wordt communicatie op maat almaar belangrijker. 

In het Kankercentrum, bijvoorbeeld. Voor een optimaal zorgtraject moeten zowel de patiënt, zijn omgeving als de verwijzers – niet in het minst de huisarts – correct en tijdig worden ingelicht. Extramurale partners zoals patiëntenverenigingen en thuiszorg, spelen daarbij ook een belangrijke rol. 

Binnen het Traumacentrum wordt er dankzij -closed-loop-
 communication
efficiënt en ondubbelzinnig gecommuniceerd. Dat is cruciaal om bij ernstige polytraumata het zorgtraject van de patiënt zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

De zorg voor kinderen met een aangeboren defect van de lip, kaak en/of het verhemelte begint reeds in utero. Ook hier is heldere en empathische communicatie, op maat van de gesprekspartner, cruciaal, zoals de ouders inlichten bij de eerste diagnose na de echografie, de mondzorg aanleren aan een kind van twee en een esthetische correctie uitleggen aan een tiener. Het schisisteam overlegt continu, zowel intern als met de familie, en coördineert de zorg zo efficiënt mogelijk. 

Prof. dr. Catharine Vander Linden, revalidatiearts, vat het belang van heldere communicatie voor de patiënt treffend samen: ‘Alleen als patiënten je goed begrijpen en zich als individu aangesproken voelen, nemen ze hun herstel zelf in handen’.

Verder hebben we in dit nummer ook nog aandacht voor, onder meer, eetstoornissen, het stigma dat nog steeds zwaar weegt op hiv en de oprichting van de Ghent Health Academy for Lifelong Learning (GHALL). 

Veel leesplezier!

edito

Lees het vakblad UZ Letters

Blijf bij over medisch-wetenschappelijke innovaties en updates voor verwijzers van het UZ Gent. Op deze pagina vind je een overzicht van alle edities vanaf 2018.
Volledig scherm